Media

Best in Town Phillip Wain One-on-One Pilates in Bangkok

Best in Town Phillip Wain One-on-One Pilates in Bangkok

 
 
 
    
สัมผัสประสบการณ์ใหม่แห่งการออกกําลังกายด้วย Pilates Studio ที่ฟิลิป เวน หนึ่งเดียวในกรุงเทพฯ เพื่อตอบโจทย์ผู้หญิงที่ต้องการสุขภาพดี ควบคู่ไปกับ fit & firm ด้วยอุปกรณ์นําเข้าจาก USA ที่มากกว่า reformer พร้อมเทรนเนอร์มืออาชีพ (Certified Trainer) ประกอบการดูแลแบบ one‐on‐one ครบครันด้วยโปรแกรมความงามและฟิตเนส, steam, sauna, bar สุขภาพ บนพื้นที่รวมกว่า 2,000 ตารางเมตร 
 
 
 
 
 
 
Benefits of Pilates

Pilates เหมาะสําหรับผู้หญิงทุกวัย เพราะเป็นการออกกําลังกายที่สามารถดูแลร่างกายได้ลึกถึงกล้ามเนื้อมัดเล็ก ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นกล้ามเนื้อ ประกอบกับการกําหนดลมหายใจ จึงทําให้โครงสร้างกล้ามเนื้อและแนวกระดูกสันหลังมีความแข็งแรงจากภายใน นอกจากไขมันส่วนเกินจะสลายไปแล้ว ไลน์กล้ามเนื้อจะกระชับได้รูปตามสรีระที่สวยงาม ผลพลอยได้คือ บุคลิกภาพและสุขภาพที่ดีขึ้นตามมา
 
 
 
(คุณอัญรัตน์ พรประกฤต Celebrity Endorser สมาชิก Phillip Wain ตั้งแต่ ปี 2547 หนึ่งในผู้หญิงยุคใหม่ที่เลือก Pilates ในการดูแลรูปร่างและสุขภาพที่ Phillip Wain)
 
 
 
Pilates Studio @ Phillip Wain พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ ทั้ง 2 คลับ คือ คลับลาดพร้าว ชั้น 12A ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพลาซ่าพร้าว โทร 02-541-5555 และคลับราชประสงค์ ชั้น 19 อาคารอมรินทร์พลาซ่า โทร 02-252-9858 แล้วคุณจะพบกับความสมบูรณ์แบบที่สุดของพีลาทีส ที่รวมไว้ทั้งการออกกำลังกายแบบ one-on-one, บริการ steam และ sauna รวมทั้ง bar ของว่างเพื่อสุขภาพในที่เดียว