Media

“ฟิลิป เวน” มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนในโครงการ “เยาวชนคุณภาพ 2018”

“ฟิลิป เวน” มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนในโครงการ “เยาวชนคุณภาพ 2018”
 
 
                บริษัท ฟิลิป เวน ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับสมาชิก นำโดย คุณพรทิพย์ เวสารัชเวศย์ ผู้จัดการทั่วไป (ที่ 5 จากซ้าย) และ รศ.ดร.เสาวรส อักษรนันท์ นำเงินส่วนหนึ่งที่ได้จากการจัดกิจกรรม Love is sharing ในโอกาสครบรอบ 42 ปี ฟิลิป เวน จำนวน 150,000 บาท มอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนในโครงการ “เยาวชนคุณภาพ 2018” จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) โดยมีคุณประเสริฐ ศรีสังข์งาม และคุณเดชา มหาปัญญานันท์ คณะกรรมการโครงการบุคคลคุณภาพแห่งปี พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาที่ร่วมโครงการ เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เมื่อเร็วๆนี้


 
จากซ้ายไปขวา
1. คุณประเสริฐ ศรีสังข์งาม คณะกรรมการโครงการบุคคลคุณภาพแห่งปี
2 – 4. ตัวแทนนักศึกษาที่ร่วมโครงการ “เยาวชนคุณภาพ 2018”
5. คุณพรทิพย์ เวสารัชเวศย์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ฟิลิป เวน ประเทศไทย จำกัด
6. รศ.ดร.เสาวรส อักษรนันท์ สมาชิก ฟิลิป เวน
7. คุณเดชา มหาปัญญานันท์ คณะกรรมการโครงการบุคคลคุณภาพแห่งปี