Media

“ฟิลิป เวน” ทำบุญฉลองครบรอบ 4ุ6 ปี

กรุงเทพฯ - วันพุธที่  5 ตุลาคม 2565 บริษัท ฟิลิป เวน (ประเทศไทย) จำกัด ได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ 9 รูปจากวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร (พระอารามหลวงชั้นเอก)โดยในงานนี้ได้รับความเมตตา จากพระพรหมวชิรมุนี เจ้าอาวาส เป็นประธานในการเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีคุณพรทิพย์ เวสารัชเวศย์ (ผู้จัดการทั่วไป) เป็นประธาน ในการกล่าวอาราธนาศีล ถวายพระพุทธรูป  ผ้าไตรจีวร เครื่องสังฆทาน และภัตตาหาร พร้อมปัจจัย เนื่องในโอกาสครบรอบ 46 ปี ของบริษัท ฟิลิป เวน (ประเทศไทย) จำกัด และการก้าวข้ามจากวิกฤตโควิดตลอดระยะเวลา 3 ปี เพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่บริษัทฟิลิป เวน สมาชิกฟิลิป เวน และพนักงานฟิลิป เวนทุกท่าน ให้มีอายุวรรณะ สุขะ พละ และเป็นขวัญกำลังใจแก่พนักงานฟิลิป เวนทุกท่าน ในความมุ่งมั่นที่จะมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ท่านสมาชิกของฟิลิป เวนทุกๆ ท่านต่อไป