Media

Phillip Wain Day Event 42nd Anniversary - Love is adventureบรรยากาศกิจกรรม Exclusive One Day Trip : Love is adventure ซึ่ง ฟิลิป เวน จัดขึ้นเพื่อขอบคุณสมาชิก เนื่องในโอกาสครบรอบ 42 ปี โดยในปีนี้ ทาง ฟิลิป เวน พาทุกท่านไปผจญภัยที่ อ. บางปะอิน จ. อยุธยา ค่ะ